arriba.se - böckerQi - öva upp livskraften.
Qi - öva upp livskraften
Praktisk handbok med tydliga illustrationer och förklaringar.


Tao Erikssons sexliv, av Stefan Stenudd
Tao Erikssons sexliv
Roman om den unge Taos väg till insikt och fördragsamhet med erotikens förbryllande aber.


Tao te ching, med kinesiska skrivtecken.
Taoismens alldagliga utopi
Introduktion till taoismen och dess filosofi, av Stefan Stenudd.


Taoist source
The Taoist source. The complete Tao Te Ching and Chuang Tzu.


Shinken - get a sharp steel katana sword.
Shinken - stålsvärd
Skaffa en katana av skarpslipat stål för din träning i iaido, aikibatto eller kenjutsu. Mer om det här.


Tao te ching, taoismens källa.

Tao te ching

Taoismens källa

av Stefan Stenudd
Från 121:-

Tao te ching är taoismens första och största urkund. Med de traditionellt trubbiga instrumenten från europe­iska betraktare, brukar tao­ismen sorteras till religio­nerna - det går i högsta grad att ifråga­sätta. Varken gudar, kyrkor eller ritualer hör till taostisk apparatur - där finns över huvud taget knappt någon apparatur, i alla fall inte ursprungligen.

     Denna livsfilosofi sägs ha grundats av Lao Tzu, en hög ämbetsman i Kina som ska ha levat på 500-talet före vår tideräkning. Han tröttnade på hovets och maktens intriger, lämande sitt ämbete och tog sig ut ur landet, ridande på en vattenbuffel. Vid gränsen fick han natthärbärge hos gränsvakten, som imponerades så av Lao Tzus visdom att han bad honom teckna ned sina insikter innan han lämnade Kina för gott.


Livsvisdom i 5.000 ord

Det blev en skrift om ungefär 5000 tecken, alltså lika många ord, som senare kom att delas upp i 81 verser, fyllda med stor visdom om hur världen och mänskligheten fungerar, och vad som bör göras för att finna sig tillrätta i tillvaron.

     Skriften, som numera på de flesta håll anses ha tillkommit nå­gon gång under 200- eller 300-talet före Kristus, kallades länge just för Lao Tzu, vilket helt enkelt betyder den gamle, men tog sedan namn av sina två delar, där den ena börjar med ordet tao, vägen, och den andra med ordet te, dygd - medan ordet ching står för klassiker. Den är taoismens allra främsta urkund och en klassi­ker spridd över världen i biblisk pro­portion.

     Österländskt tänkande är lika djupt impregnerat av taoismen och Tao te ching, som till exempel det europeiska har sin grund i Platon.


Nya fynd i denna tolkning

Den här tolkningen, som gjorts av författaren och idéhistorikern Stefan Stenudd, är den tredje någonsin på svenska (de övriga är Erik Folkes från seklets barndom, samt Alf Hen­rikssons från 50-talet).

     I den här versionen har hänsyn kunnat tas till gravfynd från 1970- och 1990-talet, med de hittills äldsta manuskripten av Tao te ching. Förutom Lao Tzus text innehåller boken omfattande kom­mentarer och för­klaringar, samt en gedigen litteraturlista.

     Här är boken på AdLibris.


ISBN 978-91-7894-054-7 (Hft.)    160 sidor
Cirkapris 191:-  www.pris: från 121:-


Det kinesiska tecknet för TAO, vägen.Köp boken här:
Vill du beställa boken på Internet? Billigast är det genom Internet­bokhandlarna. Länkarna leder direkt till rätt sida hos dem.


Pris 125:- (+ porto 0-19:-)


Pris 127:- (+ porto 0-19:-)


Pris 129:- (+ porto 29:-)

Bokia
Pris 121:- (+ porto 19:-)
Arriba förlag     Box 3024, 200 22 Malmö     040-93 96 40