arriba.se — böcker

Tao te ching, taoismens källa.

Tao te ching

Taoismens källa

av


Köp boken här:
Vill du beställa boken på Internet? Billigast är det genom Internetbokhandlarna. Länkarna leder direkt till rätt sida hos dem.

Se boken på BokusSe boken på adlibris.
Avsnitt ur texten1            

Den Tao som kan beträdas
är inte den eviga Tao
Det namn som kan nämnas
är inte det eviga namnet
Det namnlösa är himmelens och jordens begynnelse
Det nämnda är de tiotusen tingens moder

Därför:
Den som är fri från begär ser mysteriet
Den som är fylld av begär ser manifestationerna
Dessa två har samma ursprung men skiljer i namn

Där är hemligheten
hemligheternas hemlighet
porten till alla mysterier.
8            

Det högsta goda är som vatten
Vatten ger liv åt de tiotusen tingen
och utmanar dem ej
Det flyter på platser som människor skyr
och är sålunda nära Tao

I val av läger, slå dig ner där du vill förbli
i tanken, gå på djupet
i möte med andra, var försonlig
i tal, var uppriktig
i styre, håll god ordning
i värv, visa duglighet
i handling, akta på tidpunkten

Den som inte utmanar är därför utan fel.
16            

Töm dig själv på allt
Förbli i stillhet

De tiotusen tingen reser sig
Jag betraktar deras återgång
De blomstrar och återvänder sedan till sitt ursprung

Att återvända till ursprunget är stillhet
Stillhet är att återvända till sitt öde
Att återvända till sitt öde är oföränderligt
Vetskap om det oföränderliga är visdom

Den ovetande rusar blint in i eländet
Vetskap om det oföränderliga gör sinnet öppet
öppet sinne gör handlingen konungslig
Konungslig handling gör det himmelska
Det himmelska når Tao

Den som når Tao ska förbli
Intill sina sista dagar ska han inte ta skada.
45            

Det mest fullgångna tycks bristfälligt
ändå slits det inte ut
Det ymnigaste tycks tomt
ändå tar det inte slut
Det rakaste tycks krokigt
den största förmågan tycks klumpig
den vältaligaste tycks staka sig

Rörelse övervinner kyla
stillhet övervinner hetta
Vila och ro styr världen.
58            

När riket styrs med lätt hand
är folket tillfreds
När riket styrs med fast hand
är folket beräknande

Lyckan vilar på eländet
eländet lurar under lyckan
Vem vet var det slutar?
Finns något som är osvikligt korrekt?
Det korrekta blir defekt
det goda blir förvridet
Människors villfarelse har sannerligen varat länge

Därför är den ädla människan skarp men skär ej
vass men sticker ej
rättfram men kränker ej
lyser men bländar ej.
73            

Den som har mod att ta strid ska förgås
den som har mod att avstå strid ska leva
Av dessa två är ett av godo och ett av ondo
Himmelen avskyr somligt
Vem vet varför?
även den ädla människan är oviss

Himmelens Tao kämpar inte
och övervinner likafullt
Den talar inte
och ger likafullt svar
Den ber inte
och blir likafullt given
Den tycks vila
och följer likafullt en plan

Himmelens nät sträcker sig vida
Fastän dess maskor är grova
slinker inget igenom.
80            

Låt riket vara litet
med ringa befolkning

Fast där finns vapen för tio och hundra mannar
ska de ej brukas
Människorna ska ta döden allvarligt
och inte vilja resa långt
Fast de har båtar och vagnar
ska ingen färdas i dem
Fast de har rustningar och vapen
ska de inte visas upp

Människor ska återvända till
att sätta knutar på repet
i stället för att skriva
Deras mat ska smaka dem
deras kläder behaga dem
och deras hem ge dem trygghet
De ska vara tillfreds med sitt

Fast de lever inom synhåll från sina grannar
och tuppars galande och hundars skall hörs därifrån
ska de åldras och dö utan att besöka dem.


© Stefan Stenudd, Arriba 1991, 1996, 2004, 2006, 2012
ISBN 978-91-7894-054-7 (Hft.)    160 sidor, illustrerad.