arriba.se — böcker

Tao te ching, taoismens källa.

Tao te ching

Taoismens källa

av

Tao te ching är taoismens första och största urkund. Med de traditionellt trubbiga instrumenten från europeiska betraktare, brukar taoismen sorteras till religionerna — det går i högsta grad att ifrågasätta. Varken gudar, kyrkor eller ritualer hör till taostisk apparatur — där finns över huvud taget knappt någon apparatur, i alla fall inte ursprungligen.


Det kinesiska tecknet för TAO, vägen.
Det kinesiska tecknet för TAO, vägen. Kalligrafi av Stefan Stenudd.


     Denna livsfilosofi sägs ha grundats av Lao Tzu, en hög ämbetsman i Kina som ska ha levat på 500-talet före vår tideräkning. Han tröttnade på hovets och maktens intriger, lämande sitt ämbete och tog sig ut ur landet, ridande på en vattenbuffel. Vid gränsen fick han natthärbärge hos gränsvakten, som imponerades så av Lao Tzus visdom att han bad honom teckna ned sina insikter innan han lämnade Kina för gott.


Livsvisdom i 5.000 ord

Det blev en skrift om ungefär 5000 tecken, alltså lika många ord, som senare kom att delas upp i 81 verser, fyllda med stor visdom om hur världen och mänskligheten fungerar, och vad som bör göras för att finna sig tillrätta i tillvaron.

     Skriften, som numera på de flesta håll anses ha tillkommit någon gång under 200- eller 300-talet före Kristus, kallades länge just för Lao Tzu, vilket helt enkelt betyder den gamle, men tog sedan namn av sina två delar, där den ena börjar med ordet tao, vägen, och den andra med ordet te, dygd — medan ordet ching står för klassiker. Den är taoismens allra främsta urkund och en klassiker spridd över världen i biblisk proportion.

     Österländskt tänkande är lika djupt impregnerat av taoismen och Tao te ching, som till exempel det europeiska har sin grund i Platon.


Nya fynd i denna tolkning

Den här tolkningen, som gjorts av författaren och idéhistorikern Stefan Stenudd, är den tredje någonsin på svenska (de övriga är Erik Folkes från seklets barndom, samt Alf Henrikssons från 50-talet).

     I den här versionen har hänsyn kunnat tas till gravfynd från 1970- och 1990-talet, med de hittills äldsta manuskripten av Tao te ching. Förutom Lao Tzus text innehåller boken omfattande kommentarer och förklaringar, samt en gedigen litteraturlista.Köp boken här:
Vill du beställa boken på Internet? Billigast är det genom Internetbokhandlarna. Länkarna leder direkt till rätt sida hos dem.

Se boken på BokusSe boken på adlibris.Innehåll

Förord 7

Tao te ching 9
Tao, vägen 9
Te, dygden 49

Kommentarer 95
Tao, vägen 97
Den fria viljan 99
Mysteriet och manifestationerna 100
Motsats och paradox 101
Yin och yang 102
Det kvinnliga 104
Te, dygden 107
Härskarna och folket 108
Den ädla människan 110
Livsandan 112
Lao Tzus utopi 114
Lao Tzu, den gamle 117
Shih chi 117
Författaren 120
Ching, klassikern 124
Fynden i Mawangdui 126
Fynden i Guodian 128
Ching 134
Taoismen som religion 134
Exemplet första versen 138

Appendix 147
Transkription 148
Dynastier 149
Litteratur 150
Tao te ching 150
Taoismen 156© Stefan Stenudd, Arriba 1991, 1996, 2004, 2006, 2012
ISBN 978-91-7894-054-7 (Hft.)    160 sidor, illustrerad.