arriba.se — böcker

Miyamoto Musashi: Fem ringars bok.

Fem ringars bok

av


Köp boken här:
Vill du beställa boken på Internet? Billigast är det genom Internetbokhandlarna. Länkarna leder direkt till rätt sida hos dem.


Se boken på BokusSe boken på adlibris.Avsnitt ur texten


För första gången önskar jag nedteckna det, som jag övat mig i under många år, den väg inom krigskonsten, som jag givit namnet Niten ichiryu, Två himlars enda skola. Det är i början på tionde månaden i Kaneis tjugonde år (1643). Jag har bestigit berget Iwato i provinsen Higo på Kyushu, för att vörda Himlen, be till Kannon och hedra de döda. Jag är Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin, krigare född i provinsen Harima. Jag har nått sextio års ålder.

     Jag har hängivit mig åt krigskonstens väg sedan ungdomen och utkämpade min första duell vid tretton års ålder. Denna envig var mot en svärdsman vid namn Arima Kihei från skolan Shintoryu, och jag segrade. Vid sexton års ålder segrade jag över en formidabel svärdsman vid namn Akiyama, från provinsen Tajima. Vid tjugoett års ålder färdades jag till huvudstaden och mötte svärdsmän från hela riket och kämpade i mången envig med dem. Inte en enda gång gick segern mig förbi.

     Efter det färdades jag till olika provinser, mötte svärdsmän från många olika skolor och utkämpade över sextio dueller. Jag förlorade inte en enda gång. Detta var mellan mitt trettonde och tjugoåttonde eller tjugonionde år.

     Efter att jag passerat trettio års ålder begrundade jag den väg jag färdats, och kom till insikt om att jag inte segrat för att jag uppdagat svärdskonstens alla hemligheter, utan kanske för att jag hade en naturlig fallenhet för denna väg, eller för att det var Himlens vilja, eller för att de andra svärdskonstskolorna var otillräckliga. Efter det sökte jag en djupare förståelse, och som en följd av idog träning dag och natt, vid ungefär femtio års ålder, blev jag varse den sanna vägen i krigskonsten.

     Sedan dess har tiden gått utan att jag nödgats följa någon särskild väg. Mina insikter inom krigskonsten applicerar jag på olika konster och hantverk, och har inte behov av någon lärare.

     Sålunda, vid skrivandet av denna bok, har jag inte citerat buddismens och konfucianismens gamla ordstäv, ej heller har jag använt de åldriga militära krönikorna om strategi. I ljuset av Himlens och Kannons väg, vid tigerns nattliga timma på det tionde dygnet i den tionde månaden, har jag lyft min pensel och börjat skriva.

(---)


Om krigskonstens rytm

Det finns rytm i allting, men krigskonstens rytm är något som inte kan bemästras utan övning.

     Rytmen i dansens väg, hos trubadurerna, hos blås- och stränginstrument, är bland de allmänt kända och uppenbara. Inom krigskonsterna finns också rytm och välvalda ögonblick för avfyring av pilar och kulor, likaså för hästritt. Inte i någon konst får rytmen försummas.

     Det finns även rytm i tomheten.

     För krigaren finns en rytm i ökad befogenhet och en i minskad befogenhet, en rytm i att lyckas med sina föresatser och en i att ej uppnå vad man föresatt sig. Också inom köpenskapen finns den rytm med vilken man blir välbärgad och den rytm med vilken den välbärgade ruineras.

     På varje väg finns rytm för medgång och motgång. Man måste kunna se skillnad på rytmen med vilken saker utvecklas och rytmen med vilken de förfaller.

     Det finns många rytmer i krigskonsten. En av de första uppgifterna i krigskonsten är att lära sig den rytm som passar och skilja den från olämpliga rytmer, att lära sig urskilja och välja rätt bland de rytmer som gäller för olika storlek och hastighet, att känna platsens rytm och den rytm som kommer omständigheterna att förbytas. Dessa ting är specifika för krigskonsten. Bemästrandet av krigskonsten kan inte anses solitt, utan att man förstår med vilken rytm man kan undvika att dras in i motståndarens rytm.

     Seger i striden åstadkoms i krigskonsten genom att fastställa varje motståndares rytm, genom att attackera med en rytm som denne inte väntat sig, och genom att göra bruk av kunskapen om tomhetens rytm.

     Rytm är ett genomgående ämne i varje kapitel. Studera noga vad som skrivits, det är nödvändigt att öva detta ihärdigt.

(---)


Om att ordna många motståndare

Att ordna motståndarna är ämnat för de tillfällen då en person slåss mot ett stort antal motståndare. Dra både lång- och kortsvärdet och inta en position med dem vågrätt åt vänster och höger. Meningen är att även om motståndarna angriper från alla fyra sidor, ska man fösa ihop dem i en riktning.

     När motståndarna avancerar i sin attack, avgör omsorgsfullt vilka som kommer in först och ta itu med dem först. Håll ögonen öppna för motståndarnas övergripande rörelser, fastställ med vilken rytm de kommer in för att slå till, och svinga dina svärd åt höger och vänster, utan att korsa dem. Det är fel att dröja. Återgå genast till din gard mellan varje utfall och hugg kraftfullt så snart motståndarna kommer in, för att såväl tränga tillbaka som klyva dem.

     Vad du än gör, se till att fösa ihop motståndarna som om de vore ett fiskstim i ett nät, och när du ser att motståndarna står och trängs med varandra, ryck in och slå till kraftfullt, utan att låta någon tid förflyta. Du kommer ingen vart med att blott fösa omkring motståndarna. Likaså, att blott slå mot dem en och en vartefter de avancerar, leder till ett sinnestillstånd av ren väntan och är utsiktslöst. Studera noga rytmen med vilken motståndarna attackerar och lär dig hur du ska göra för att bryta den.

     Närhelst det är möjligt, samla ihop ett stort antal personer och träna dig i att fösa ihop dem genom att pressa fram din kropp, tills en mot tio eller en mot tjugo blir en smal sak. Detta bör tränas och studeras med stor omsorg.

(---)


Om att hålla ned kudden

Hålla ned kudden betyder att inte tillåta motståndaren att lyfta sitt huvud. På krigskonstens väg är det särdeles illa att i striden låta sig dirigeras av motståndaren. Man ska med vilka medel som helst se till att befinna sig i en position där man obehindrat kan styra honom.

     Det kan antas att motståndaren tänker sammalunda, men det är till ingen gagn för den som är omedveten om hur den andra sidan kommer att agera. Krigskonst inbegriper att hejda motståndaren när han försöker slå till, att slå tillbaka honom när han kastar sig fram, och att slita sig loss när han griper tag. För den väl förfarne i min krigskonst betyder hålla ned kudden att redan när svärden korsas förstå motståndarens avsikter. Att hejda motståndarens angrepp redan i ansatsen är att hålla ned kudden.

     Till exempel måste du redan vid a i attacken hejda motståndaren när han försöker attackera, redan vid s i språnget hejda honom när han försöker ta ett språng, redan vid h i hugget hejda honom när han försöker hugga.

     När motståndaren sätter igång en rörelse är det viktigt att låta honom utföra det utsiktslösa men avstyra det som kan främja honom. Detta är centralt i krigskonsten.

     Dock, att alltid försöka hålla ned motståndaren är i sig att hamna i en defensiv position. Den som är kunnig i krigskonsten fullbordar först och främst sina egna rörelser, i enlighet med vägen. När motståndaren försöker sig på en rörelse ska den motverkas redan i ansatsen, så att vadhelst han avsåg med den görs utsiktslöst. Sålunda kan man fritt styra över motståndaren.

     Denna förmåga kan bara nås genom träning. Hålla ned kudden bör noga undersökas.

(---)


© Stefan Stenudd, Arriba 1995, 2003, 2006, 2013
ISBN 978-91-7894-059-2 (Inb.)    176 sidor, illustrerad