arriba.se — böcker

Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Arkaiska tankemönster i skapelsemyterna

av

Inom ämnet mytologi är skapelsemyterna centrala. De har genom århundradena tolkats på vitt skilda vis, som diskuteras utförligt i denna bok.

       Vid sin tillkomst var myterna rimliga, hur absurda de än syns oss. Det visar tankeexperimentet med Homo rudis, den forntida människan utan kunskap, och hur hon må ha förklarat världens uppkomst. Dessa arkaiska tankemönster är tydliga i de skapelsemyter från skilda kulturer som undersöks.Köp boken här:
Billigast är den hos Internetbokhandlarna. Länkarna leder direkt till rätt sida hos dem.


Se boken på BokusSe boken på adlibris.Nu även som Kindle ebok på Amazon.
Skapelsemyternas mönster

I så gott som samtliga forna kulturer utvecklades skapelsemyter, ofta både sinnrika och storslagna.

       Genom århundradena har dessa myter tolkats på vitt skilda vis, som diskuteras utförligt i denna bok. Gemensam för dessa teorier var oviljan att tillerkänna våra förfäder förmågan att resonera förnuftsmässigt. I stället ansågs myterna vara omedvetna uttryck för psykiska, sociala eller religiösa behov — som om myterna betydde något helt annat än vad deras ursprungliga berättare menade eller ens kunde begripa. Men skapelsemyterna innehåller både fantasi och förnuft som tydligt påvisar medvetet tänkande.

       Det framgår av Stefan Stenudds tankeexperiment med Homo rudis, den forntida människan med näst intill ingen kunskap om hur världen är beskaffad. När skapelsemyterna betraktas med sådana ögon är deras förklaringar logiska och förloppen de beskriver rimliga, om än vi nu vet att de är felaktiga. Vid sin tillkomst var myterna tänkbara.

       I boken prövas detta perspektiv på tretton skapelsemyter från skilda kulturer och epoker, för att utröna både hur deras tankemönster skiljer sig åt och vad de delar.Författaren

Stefan Stenudd är författare på svenska och engelska, idéhistoriker, frilansjournalist och instruktör i den japanska kampkonsten aikido, som han utövat i 50 år. Idéhistoriskt skriver han om mytologiernas föreställningsvärldar och hur de tolkas. Han föddes 1954 i Stockholm men bor numera i Malmö.Innehåll

Förord 7

Inledning 11
Skapelsemyternas kosmologi 14

Mytologiska perspektiv 19
Enahanda före 1800-talet 21
Religion 45
Myt 63
Magi och rit 80
Antropologi 85
Sociologi 100
Evolution och kognition 112
Religionernas ursprung 123
Sortering av kosmogonier 133
Tolkningarnas tankemönster 138

Tänkandets triangel 141
Triangeln 147
Vision 167

Homo rudis 173
Homo rudis världsbild 182

Skrivna urkunder 205
Enuma elish, Babylonien 207
Chepre, Egypten 216
Rigveda, Indien 226
Tao te ching, Kina 234
Kojiki, Japan 242
Popol vuh, Maya 255
Zarathustra, Avesta 266
Bibeln, Genesis 279
Islam, Koranen 296
Theogonin, Hesiodos 307
Völuspå, Eddan 318
Kalevala, Finland 329
Tabell över de 13 kosmogonierna 340

Skapelsernas mönster 342
Big bang som myt 358

Slutord 364

Källor 367© Stefan Stenudd, Arriba 2023
ISBN 978-91-7894-098-1    388 sidor