arriba.se — böcker

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för
nya millenniet

Astrologiska förutsägelser om 2000-talet

av

Astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Stefan Stenudd, författare till Ställ och tolka ditt horoskop, förklarar hur det går till när man med astrologi tolkar horoskop för såväl länder som hela världen, och beskriver utförligt vad som kan utläsas av både världshoroskopet och Sveriges horoskop för det nya millenniet. Boken innehåller även en astrologisk kalender för hela 2000-talet.


Rikets framtid

I historien har astrologin använts betydligt mer till att förutsäga rikets framtid än de enskilda medborgarnas — möjligen med undantag för kungen själv, som ansågs på sätt och vis vara ett med riket. Inför det nya millenniet kan det vara befogat att återvända till den traditionen.

     Med hjälp av flera världsliga horoskop gör Stefan Stenudd en noggrann genomgång av vad stjärnorna har att säga om 2000-talet — från start till slutpunkt.


Man måste inte tro ett skvatt

Det är mycket som går att utläsa av horoskopen, både vad gäller allmänna tendenser i samhället och enskilda större händelser. Informationsteknikens revolution, makthavarnas kluvna förhållande till sina medborgare, ekonomiska upp- och nedgångar, folkbildning kontra överhetens desinformation, familjeliv och könsroller i förvandling, starten för Vattumannens tidsålder...

     Man måste inte vara kunnig om astrologi för att ha utbyte av bokens förutsägelser, eller ens tro ett skvatt på horoskop. Stefan Stenudds målande beskrivningar av de processer och skeenden som oupphörligt rör om i civilisationen, ger ett fascinerande perspektiv på samhället och dess dynamik — även för den som är övertygad om att det styrs av helt andra lagar än de astrologiska.


Världsrekord

Själva världshoroskopet för det nya millenniet har en detaljerad tolkning som sträcker sig över mer än hundra boksidor, vilket i sig måste vara något av ett världsrekord. Även Sveriges horoskop och dess tolkning ges ordentlig plats — nästan femtio sidor.

     Boken innehåller också en handledning i hur man går tillväga när astrologin används för att tolka länders och hela världens framtid, så att läsaren både kan granska Stefan Stenudds slutsatser och göra egna tolkningar.

     I slutet på boken finns en astrologisk kalender som ger årtal för de viktigaste begivenheterna under hela årtusendet.Köp boken här:
Vill du beställa boken på Internet? Billigast är det genom Internetbokhandlarna. Länkarna leder direkt till rätt sida hos dem.


BokusAdLibris
Innehåll

Förord 7

HOROSKOPETS GRUNDER
Astrologiska samband 9
Personligt och världsligt 10
Horoskopet 12
Tid och plats 15
Tolkning 18
Zodiaken: horoskopets "hur" 19
Planeterna: horoskopets "vad" 26
Husen: horoskopets "var" 29
Aspekterna: horoskopets "varför" 34

FÖRUTSÄGELSER
Händelser: transiter och progressioner 38
Tidsåldrarna: epoker i civilisationen 41
Repriser: astrologiska cykler 51
Sällsynta skeden: planeternas konjunktioner 52
Den längsta perioden: världsåret 57
Stegvis utveckling: planeternas banor 59
Politiken: Pluto 61
Kulturen: Neptunus 63
Vetenskapen: Uranus 64
Makten: Saturnus 65
Ekonomin: Jupiter 66
De kvicka planeterna 68
Tre horoskop för nya millenniet 68
Världshoroskopet för millenniet 69
Länders horoskop 71
Ländernas millenniehoroskop 72

NYA MILLENNIET
Världshoroskopet 73
Det mest utmärkande: horoskopets helhet 76
Vad som sker: planeterna 79
Var det sker: husen 99
Ett århundrade i taget: planetåldrarna 121
Vattumannens tidsålder: folklig lärdom 129
Viktiga händelser: transiter 133
Stegvis utveckling: konjunktionscykler 150
Resumé — millenniets huvuddrag 179
Sveriges horoskop 183
Alternativa Sverigehoroskop 186
Sverigehoroskopet 200
Sveriges millenniehoroskop 209
Aspekter till Sverigehoroskopet 216
Resumé 229
Kalender för nya millenniet 231
Horoskoptablåer 253© Stefan Stenudd, Arriba 1999
ISBN 978-91-7894-022-6 (Inb.)   256 sidor   illustrerad