arriba.se - böcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd.

Ställ och tolka
ditt horoskop

Astrologins grunder

av

Ställ och tolka ditt horoskop berättar allt om hur astrologi går till. Så långt tillbaka vi kan spåra mänskligt tänkande, har det varit sysselsatt med astrologin - att finna samband mellan stjärnhimlens fenomen och jordelivet. Det har dock sällan i historien varit oomtvistat, snarare har somliga trott och andra inte.

     Med den här boken ges en grundlig introduktion i hur astrologin är uppbyggd, dess historia och tillämpning, så att var och en själv kan skaffa sig en uppfattning. De 528 sidorna är proppfulla med information - till exempel noggrann instruktion i hur horoskop upprättas och tolkas, samt hur du använder Internet och datorn för att räkna ut ditt horoskop lättare än det någonsin förr varit möjligt.

     Vidare berättas hur man jämför två personers horoskop eller tolkar horoskop över länder och hela världen, bland mycket annat.

Horoskop
     Den här volymen är en sammanslagning och revidering av de två böckerna Ställ ditt horoskop och Tolka ditt horoskop, som från 1979 och framåt spritts i stora upplagor. Den inbundna upplagan från 1991 har varit slutsåld länge. Det är ingen överdrift att kalla dem svenska standardverk inom astrologin, lika digra i ämnet som de är lättlästa.

     Nu har Stefan Stenudd redigerat hela boken - ändrat, moderniserat och lagt till. Denna nya upplaga är en pocketbok, så priset är lågt trots de 528 sidorna.Köp boken här:
Boken finns hos bokhandlarna och i Pocketshop.
Vill du beställa boken på Internet? Billigast är det genom Internetbokhandlarna. Länkarna leder direkt till rätt sida hos dem.

Innehåll

Förord 7
Astrologins beståndsdelar 13
Horoskopet 13
Zodiaken 15
Planeterna 31
Husen 36
Aspekterna 40
Astrologins utveckling 45
Vad ska man tro? 57

Solen i horoskopet – ditt stjärntecken 75
Väduren 77
Oxen 81
Tvillingarna 85
Kräftan 89
Lejonet 93
Jungfrun 97
Vågen 102
Skorpionen 106
Skytten 110
Stenbocken 114
Vattumannen 118
Fiskarna 122

Horoskopets kombinationer 127
Kombinationerna 127
Planeterna i zodiaken 129
Husen i zodiaken 173
Planeterna i husen 201

Aspekterna i horoskopet 223
Aspekterna 223
Planeternas konjunktioner 236
Planeternas oppositioner 254
Planeternas trigoner 272
Planeternas kvadraturer 287
Planeternas sextiler 302
Ett exempel 318

Tolkning av horoskopet 323
Horoskopets helhet 323
Siffror och summor 341
Horoskopets detaljer 349
Horoskopets tyngdpunkter 363
Tolkningsordning 370
Ett exempel 372

Några tolkningstekniker 379
Speciella frågor 379
Planetåldrarna 395
Förutsägelser 400
Alternativa horoskop 411
Världsliga horoskop 420
Sveriges horoskop 429

Partnerhoroskop 439
Horoskop för två 439
Sjunde huset 447
Planeternas roller 456
Stjärntecknens kombinationer 463
Husens inverkan 480
Ett exempel 483

Gör det själv 493
Ställ ditt horoskop 493
Ett exempel 507

Tabeller 517
Ställ ditt horoskop 517
Internet 517
Tabeller 518
Efterord 524
Horoskopmall 527© Stefan Stenudd, Arriba 2006
ISBN 91-7894-009-5 (Pocket)    528 sidor