arriba.se — böcker

Astrala resor ut ur kroppen, av Thomas Karlsson.

Astrala resor
ut ur kroppen

av


Köp boken här:
Vill du beställa boken på Internet? Billigast är det genom Internetbokhandlarna. Länkarna leder direkt till rätt sida hos dem.


Se boken på BokusSe boken på adlibris.Avsnitt ur boken om astralresor


Vandrare genom världsranden, av Camille Flammarion 1888.


Inledning

En ateistisk astronaut och en religiös hjärnkirurg samtalade om huruvida det finns en andlig värld bortom vår fysiska värld. Astronauten förklarade att han inte under någon av sina resor i rymden sett vare sig Gud, något himmelrike eller några änglar. Läkaren lyssnade intresserat och förklarade att han i sin tur opererat otaliga hjärnor men aldrig sett skymten av en tanke.

     Hjärnkirurgen visade att det finns företeelser som utgör grunden för människans tillvaro men som vi inte kan se, där ibland våra tankar. Någon kanske invänder och säger att tankar kan mätas i form av hjärnvågor, men hjärnvågorna avslöjar obetydligt av tankarnas innehåll. Det finns en värld inom människan som är och förblir oåtkomlig för den materialistiska vetenskapen, en värld av tankar, känslor och inre upplevelser. Det är dessa upplevelser som visar att människan inte är en maskin, utan en komplex varelse vars fulla väsen vi kanske aldrig helt och hållet kommer att förstå.

     Om det finns en inre osynlig värld förborgad i vårt medvetande, så kanske det även finns en yttre värld lika osynlig, men samtidigt lika grundläggande för vår tillvaro. I nästan alla tider och i alla kulturer har det funnits en övertygelse att det finns en ickefysisk andlig dimension och att människan under vissa omständigheter har möjlighet att nå denna. Inom nyplatonismen och den västerländska esoterismen har denna dimension kallats för astralvärlden och betraktats som en mellanvärld mellan den fysiska världen och de högsta gudomliga nivåerna av tillvaron.

     Oavsett hur vi ställer oss till de metafysiska, filosofiska och religiösa spekulationerna om sådana världar kan vi inte annat än acceptera att det finns otaliga människor som beskrivit hur de träder ut ur sin fysiska kropp, in i en verklighet bortom den materiella. Dessa människor är inte psykotiska, utan psykiskt och fysiskt friska, och kan redogöra för sina upplevelser på ett sakligt sätt. Ändå betraktas inte sällan berättelser av detta slag med stor skepsis. Vi har skolats in i en världsbild där människan likställs med en maskin som slutar att fungera när vi dör. Historiskt sett är en sådan människosyn någonting ovanligt. Människan har i alla tider haft en stark förnimmelse av att det finns någonting utöver den fysiska tillvaron.

     Boken du håller i din hand innehåller såväl beskrivningar av ut-ur-kroppenupplevelser och resor in i astrala världar, som tekniker för hur du kan uppnå dessa upplevelser. Boken gör inga anspråk på att utmana den materialistiska vetenskapen och bevisa att det finns astralkroppar och ickefysiska världar. Ut-ur-kroppenupplevelser är just upplevelser, och det enda boken beskriver är ett urval upplevelser som ett antal människor haft, liksom hur den intresserade läsaren själv kan uppnå liknande. Huruvida det bevisar själens existens, ett liv efter döden och att det finns världar bortom vår materiella värld, ligger hos läsaren själv att avgöra.

     Med många års erfarenhet av ut-ur-kroppenupplevelser och astrala resor både för egen del och hos andra, kan jag konstatera att alla som har dessa upplevelser ser dem som hisnande, omtumlande, mysteriösa och underbara, samt att de aldrig skulle ha velat vara utan dem.

     Hos de gamla grekerna var läran om människans själ av största vikt och det är från grekiskans ord för själ, psyche, som vi fått ordet psykologi. Ut-ur-kroppenupplevelser och astralresor är en metafysisk psykologi som handlar om att resa med själen och samtidigt in i själen, för att utforska de dolda sidor som finns inom oss. Kanske är det först när vi lämnar oss själva som vi också får verklig kunskap om oss själva.

     Om astronauten i anekdoten inte såg Gud eller några andliga världar i rymden, kan kanske psykonauten, den som reser i eller med sin själ, uppleva osynliga världar som ger livet en fördjupad mening. Det är min förhoppning att denna bok kan fungera som en handbok för upplevelser av själen och de astrala världarna.

( — - — )


En astral resa
i en skeppssättning

Under en trumframkallad trans på Gotland kom jag i kontakt med några av världarna på det kosmiska trädet Yggdrasil. Det var i mitten av juli och jag cyklade iväg vid elvatiden på kvällen mot Alskog som ligger på östra sidan av ön. Mitt mål var bronsåldersgravfältet i Gålrum.

     Det hade hunnit bli helt mörkt innan jag nådde fram. Ljuset från min cykel lyste upp den mörka landsvägen. I ljuset från den tilltagande månen kunde jag ana stenar och rösen på fälten jag passerade. Landskapet var arkaiskt och forntiden kändes närvarande på ett kusligt men också lockande sätt. Det kändes inte konstigt om det på denna plats skulle röra sig gastar och vålnader från det förflutna. Ändå var känslan inte hotfull på något sätt, bara kuslig på grund av den ålderdom som låg tung över landskapet.

     Gravfältet bredde ut sig till vänster om mig och jag parkerade cykeln vid den informationsskylt som brukar finnas vid fornminnen. Jag gick ut på fältet med min ryggsäck, där jag hade packat ner de föremål jag skulle behöva till nattens astrala arbete: trumman, klockan, rökelsen, hornet, ölflaskan, vattenflaskan och myggstiftet. Lyckligtvis är Gotland inte speciellt plågat av mygg, men så här års kunde de ändå bli ett störningsmoment.

     Att jag valt gravfältet i Gålrum berodde inte främst på dess otaliga gravar utan på att det finns fina små skeppssättningar här. Det finns många teorier om skeppssättningarna. De är uppbyggda av stenar som placerats i en form som påminner om ett skepp. Arkeologerna menar att de rests till minne av döda hövdingar och stormän. Slagrutemän har intresserat sig mycket för skeppssättningar och påtalat att de nästan alltid ligger i en nordsydlig riktning. De anses ligga på speciella platser där jordstrålningen är stark, och utmed astronomiska riktlinjer.
Skeppssättning. Teckning av Timo Ketola.

     En av de mer vilda teorierna om skeppssättning menar att de bygger på kristallformen och ligger på platser där det finns "kristallportar", som skapar ett sorts vakuum i tid och rum, vilket gör dem till portar till andra världar och dimensioner. Förespråkarna för dessa teorier menar att skeppssättningarna inte var minnesmärken över döda stormän, utan astrala resefarkoster för byns magiker. De döda kunde placeras där på sin sista resa till dödsriket, men magikerna använde dem även under livet för att resa till andra världar. Enligt denna teori var dessutom skeppssättningen inte bara en avbild av ett skepp, utan lika mycket av ett sköte. Skötet skulle vara Moder Jords sköte och porten för magikerns färder mellan livets och dödens världar.

     Med dessa teorier i åtanke, som knappast uppskattas av den etablerade arkeologin, begav jag mig ut på Gålrums gravfält på väg mot dess skeppssättningar.

     Jag valde ut en skeppssättning som tilltalade mig speciellt mycket. Innan jag klev in sa jag tyst:

     – Jag ber att få beträda denna skeppssättning med största respekt för dem som skapat den och för de makter den innefattar.

     Efter att ha fått en känsla av att vara välkommen klev jag in över stenarna. Jag satte mig i mitten av skeppssättningen och slöt ögonen ett par minuter. Oavsett om det berodde på självsuggestion eller ej var känslan från platsen mycket påtaglig. Det var som om tiden ändrade karaktär. Istället för att vandra på framåt sekund på sekund, minut på minut, var det som om tiden sjönk ner i ett djupt hål och förde mig till en tidlös dimension där historien var närvarande i nuet. Det fyllde mig med ro och vördnad.

     Jag öppnade ögonen och började plocka fram mina saker ur väskan. Jag tog fram trumman som jag köpt i en affär som säljer indianhantverk. Klockan och rökelsen var köpta i en Kinabutik på Drottninggatan i Stockholm. Ölen var en 33 centiliters Falcon, och hornet i vilket jag hällde den hade jag köpt i en souvenirbutik med vikingaprylar. Somliga nyhedningar skulle säkert ha ryggat tillbaka förfärade inför min utrustning som knappast kunde kallas genuint fornnordisk. Samtidigt har jag ofta känt att om man alltför mycket fixerar sig vid sin utrustning är det på bekostnad av vad utrustningen ska användas till. Jag har full respekt för dem som smider egna klockor och svärd, tillverkar egna trummor och syr kläder efter historiska mönster, men för min del skulle det innebära onödigt mycket jobb, eftersom min avsikt inte är att återuppliva det förflutna. Dessutom är jag inte tillräckligt händig för att det skulle bli bra.

     Efter att ha smetat in mig i myggstift tände jag patchoulli-rökelse och lyfte upp hornet, ställde mig upp vänd mot norr och utropade:

     – Hell Oden och alla gudar och gudinnor i Valhall!

( — - — )

Astralkroppen lämnar den fysiska kroppen. Teckning av Timo Ketola.


Drömmen som port
till det astrala

Människan sover stora delar av sitt liv utan större kunskaper om vad som händer då. En av de viktigaste uppgifterna om du vill utveckla förmågan att skåda in i det astrala är att arbeta med dina drömmar. För att utveckla drömkontrollen måste du börja med att medvetandegöra drömmarna. Den första uppgiften är att du varje gång du vaknar skriver ner de drömmar du haft medan du sov. Det kan krävas att du vänjer dig vid att gå upp en halvtimme tidigare än vanligt för att hinna med att komma ihåg, nedteckna och begrunda drömmarna.

     Innan sovdags kan du skriva ner något lämpligt tema att drömma om. Det kan röra sig om vad som helst – en välbekant plats, en situation eller person, eller någon ockult symbol. Månen har visat sig vara ett lämpligt objekt att drömma om. Meditera cirka en kvart innan du somnar över det tema du valt för drömmen. Lappen där det är nedskrivet lägger du lämpligen under kudden.

     För att lättare komma in till ditt drömmedvetande och uppnå drömkontroll kan du behöva bryta din sovrutin. Till att börja med kan du vänja dig vid att sova mer på rygg. Ryggläget stimulerar vakendrömmandet, det som i engelskspråkig litteratur brukar kallas lucid dreaming, medan den så kallade fosterställningen lämpar sig för omedveten, drömlös, men vilsam sömn. Utöver det är det lämpligt att du ändrar dina sovtider. Det kan räcka med ett par timmars förskjutning, som givetvis måste ändras allt som oftast för att inte bli en ny rutin.

     Det kan även vara bra att under en period utöka sin sömn till cirka 10 timmar. Sömnen blir då mindre djup och drömmarna blir lättare att komma ihåg. Här finns dock en fälla. Man bör inte bli förslappad i sitt vakna liv på grund av all sömn. Arbetet med det astrala ska vara en energikälla till det vanliga livet och inte en tillflyktsort.

     Drömmen är en av de vanligaste vägarna ut i det astrala. I sömnen släpper vi kontrollen över vårt vardagliga medvetande och vi fylls med ny energi. Under denna återhämtningsprocess separeras vår själ eller astralkropp från den fysiska kroppen och den beträder olika delar av de astrala dimensionerna där den kan skapa och uppleva drömmar. Vårt vardagliga medvetna jag är som en ö, omgivet av det omedvetnas hav.

     Psykologen C. G. Jung liknade vårt individuella medvetande vid toppen av ett isberg. Den stora del av isberget som befinner sig under havsytan tillhör människans omedvetna. I det lager som ligger närmast ytan finns det personliga omedvetna som bland annat bär på bortträngda aspekter av den egna personligheten och glömda minnen. Ju djupare ner vi går, desto längre bort kommer vi från de subjektiva aspekterna och närmar oss alltmer kollektiva omedvetna föreställningar och de krafter som Jung kallade arketyper. Allt som befinner sig under havsytan – ja, egentligen hela havet – kan då liknas vid astralvärlden.

     Inom shamanismen talar man om små och stora drömmar. Små drömmar rör sig i det personliga omedvetna och handlar om vardagsbestyr. De är ofta luddiga och fragmentariska. Stora drömmar rör sig i det kollektiva omedvetna eller det astrala. De är klara och symbolladdade.

     Under natten passerar man genom olika medvetandenivåer. De flesta människor minns bara sina drömmar fragmentariskt och luddigt, men genom att rikta uppmärksamheten på dem kommer de att bli klara och mer sammanhängande. Efter en tid kan man lära sig att kontrollera drömmarna och man kan uppnå mental klarhet i drömmen. Dessa drömmar kallas klardrömmar. Klardrömmarna känns lika verkliga som den värld vi befinner oss i när vi är vakna. Klardrömmar är däremot inte samma sak som astralresor eftersom dessa drömmar rör sig inom personens subjektiva medvetandesfär. Klardrömmen kan dock fungera som en lämplig väg ut till riktiga astrala resor. Vi kan tala om tre nivåer som man kan passera igenom när man sover:

  1. Vanliga drömmar
  2. Klardrömmar
  3. Astralresor
     Utöver vad som nämnts ovan finns det flera bra metoder för att utveckla klardrömmar och drömkontroll, vilket i sin tur kan leda till astrala resor. Några metoder du kan använda är:
  1. Följ insomningsprocessen. När du somnar öppnar sig en sorts mental tunnel mellan vaket medvetande och drömmedvetande. Försök att gå in medvetet i sömn- och drömtillståndet. Iakttag de bilder som kommer upp och de ljud och varseblivningsförändringar som sker. Rikta medvetandet mot intressanta visionära upplevelser.

  2. Väck dig själv med väckarklocka flera gånger, minst fyra gånger per natt. Gör det under minst två nätter i följd. När du vaknar koncentrerar du dig på att få astrala visioner i drömmen och somnar om.

  3. Håll dig vaken en hel natt och när du är riktigt trött framåt småtimmarna sätter du dig på en hård stol (är det för bekvämt riskerar du att somna) och sluter ögonen. Efter en stund brukar drömbilder dyka upp och du kan se i vilken utsträckning du kan kontrollera drömbilderna och hur starka och verkliga de kan bli. Berätta vad du ser i en diktafon du ställt bredvid dig, eller till en vän som antecknar vad du säger.

  4. Tejpa ett föremål på kroppen, exempelvis en liten bergskristall eller ametist, innan du går och lägger dig. Nämnda stenar sägs stimulera astrala visioner, men vilket föremål som helst kan gå bra. Pannan är en lämplig plats att tejpa fast föremålet. Under sömnen kommer förhoppningsvis kroppen att reagera på föremålet och skicka en signal till det sovande medvetandet, som då kanske vaknar upp i drömmen, eftersom det minns att det var därför föremålet tejpats på kroppen.

© Thomas Karlsson 2005


© Thomas Karlsson, Arriba 2005
ISBN 978-91-7894-005-9 (Inb.)    148 sidor